Stort intresse för Mecenats studentrabatter

Förra läsåret gjordes 11 miljoner besök på mecenat.se för att handla produkter och tjänster med studentrabatt. Lägg till alla de miljoner gånger kortet visas vid resebokningar och i butik för att få studentrabatt så kommer man upp i ansenliga volymer. En lågt räknad uppskattning ger en omsättning på 1,3 miljarder kronor i produkter och tjänster med studentrabatt förmedlade genom Mecenatkortet.

-Trots att det totala antalet studenter har varit relativt konstant på senare år har intresset för studentrabatter ökat stadigt. Det har blivit en positiv spiral där allt fler företag upptäcker fördelarna med att lämna studentrabatt, utbudet ökar och fler studenter utnyttjar dem. Förra läsåret var snittordervärdet på de produkter och tjänster vi förmedlade på mecenat.se drygt 1 200 kr. Med den volym och varumärkeskännedom vi har bland studenterna gör det oss till en attraktiv kanal vilket allt fler företag upptäcker, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB.

Volymen räknat i antal partners ligger främst på små och medelstora företag men sett till produkter med studentrabatt bidrar de stora varumärkena med en stor andel. Samarbeten som tillkommit den senaste tiden är H&M, Nike, Viking Line, Smarteys med flera.