Mecenat värd för Europeiska Ungdomskortets årsmöte

En av de grundläggande tankarna med EU är ökad rörlighet. EYCA grundades med stöd från EU och målen för arbetet är delvis desamma. Det handlar om att öka rörligheten och skapa engagemang bland Europas ungdomar. För att underlätta resor, arbete och studier i andra länder har EYCA och dess medlemsorganisationer ett konkret verktyg, EYCA-kortet, som berättigar ungdomar till rabatter på bland annat resor, boende och upplevelser.

EYCA-kortet ges ut i 36 länder i Europa till drygt fem miljoner unga. Den svenska editionen ges ut av Mecenat till 220 000 ungdomar i årskurs två och tre på gymnasiet. De nationella organisationerna samarbetar kring ett gemensamt kortsystem men också genom att utbyta erfarenheter, hitta gemensamma samarbeten och verka för bättre villkor för Europas ungdomar.

-Det känns jättebra att få bjuda in EYCA till Göteborg. Dels vill vi visa delegaterna från övriga Europa vårt framgångsrika arbete med studentrabatter på den svenska marknaden, dels vill vi visa svenskarna att det faktiskt bedrivs ett samordnat och systematiskt arbete för att förbättra europeiska ungdomars villkor, säger Mecenats VD Jonas Levin som har varit engagerad i EYCA i ett drygt decennium och sitter i organisationens styrelse.

Ungdomar i början av sin yrkeskarriär söker sig gärna till platser där det är lätt att få jobb. Genom att underlätta internationella förflyttningar och resor över Europas gränser, kan man få en viktig del av arbetskraften att flytta sig dit där jobben faktiskt finns. Man underlättar ungdomars inträde på arbetsmarknaden och ökar toleransen och förståelsen mellan olika kulturer på den europeiska kontinenten.

EYCAs årsmöte hålls på Gothia Towers 11-13 juni. Bland deltagarna finns representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet samt EYRICA, Eurodesk, ISIC, och European Youth Forum. Under årsmötet finns det möjlighet att träffa EYCAs president Jarkko Lehikoinen, Mecenats VD Jonas Levin och representanterna för övriga organisationer.

För mer info kontakta Tomas Hansson, Mecenat, på telefon 031 701 30 64 eller e-post: tomas.hansson@mecenat.se

Om EYCA

European Youth Card Association, EYCA är en icke vinstdrivande organisation som representerar 38 ungdomsorganisationer i 36 länder i Europa och arbetar för att främja ungdomars rörlighet och aktiva medborgarskap. Mer än fem miljoner ungdomar har ett EYCA-kort. Medlemsorganisationerna utvecklar kortet och ger unga människor tillgång till rabatter och förmåner inom resor, boende, kultur, tjänster och produkter och arbetar även för att förbättra ungdomars villkor.