MECENAT INSIGHTS

Mecenat Insights genomför regelbundet undersökningar som ämnar att ge inblick i ungas värderingar och attityder i rollen som konsumenter så väl som framtida företagare och arbetstagare. 

Med 1,2 miljoner medlemmar i åldrarna 16-29, tillhandahåller vi en av Sveriges största paneler för ungdomar och unga vuxna. 

Om du är intresserad av att genomföra undersökningar mot vår panel, kontakta oss via formuläret nedan så hör vi av oss. 

Rectangle 43

Daily Insights

Daily Insights förmedlar i korta ordalag insikter om ungas ekonomi, hälsa och konsumtionsvanor.

UngInsikt

En gång i kvartalet tar Mecenat, med stöd av Demoskop, tempen på Sveriges studenter och undersöker deras åsikter om frågorna som är viktiga när man pluggar. Varje gång med ett nytt aktuellt tema. 

UngInsikt: Kunskap om studenter och unga

Hur tänker dagens trendsättare och morgondagens beslutsfattare? Få reda på det i den senaste rapporten “UngInsikt: Klädkonsumtion och hållbarhet“

 

Intresserad av att bli en partner?

Det är enkelt att komma igång. Skicka ett mail så berättar vi hur du gör.
Vi ser fram mot att höra från dig!