Studenters köpvanor under jul

Vi på Mecenat är stolta över det faktum att vi känner studenterna väl. Ett sätt vi använder oss av för att prata med målgruppen är att vi regelbundet genomför undersökningar som vi skickar ut till en slumpvis utvald grupp studenter. En av våra senaste enkäter undersökte studenternas vanor när det kommer till köp under julhandeln och mellandagsreorna.

Vi tog med oss några intressanta slutsatser från denna undersökningen. Bland annat har hälften av de tillfrågade studenterna köpt något under mellandagsrean 2016, men bara 30 % gjorde planerade inköp, resterande 70 % köpte spontant då de såg produkter de var intresserade av.

Vi lärde oss också att studenterna föredrar att köpa både julklappar och produkter från mellandagsreor i butik (ca 50 %), 25 % handlar allt online och lika många handlar både online och i butik.