Mecenat Insights – Studenternas syn på arbetslivet

Vad gör en arbetsgivare attraktiv hos dagens studenter och vilka branscher siktar de på efter studierna? Det och mycket annat har vi frågat i vår senaste Mecenat Insights. Och vi har fått många spännande svar, inte minst för dem som vill kunna erbjuda våra young professionals en attraktiv arbetsplats.

Intressanta arbetsuppgifter, möjlighet att göra karriär och samhällsnytta ligger högt på listan när studenterna letar efter sin framtida arbetsgivare. Drivet hos dagens studenter är påtagligt när de berättar om sina förväntningar på kommande anställningar och kollegor. Och det handlar idag om betydligt mer än att skaffa sig ett jobb för att klara sin försörjning.

Trivsel viktigt

Lönen är självklart viktig men en bra chef, bra kollegor och möjlighet att utvecklas i en flexibel arbetssituation väger minst lika tungt. En trygg anställning anges också som viktigt. Om inte de kriterierna uppfylls är det tydliga signaler för att se sig om efter en ny arbetsgivare.

När studenterna anger branscher och företag de ser som attraktiva så vill de gärna jobba i offentlig verksamhet, där skolan och sjukvården är mest intressant. Bland de privata arbetsgivarna så är Google, Spotify och Volvo de stora vinnarna.

Något som sticker ut i undersökningen är andelen som på ett eller annat sätt vill driva eget företag. Vi ser en tydlig trend i att det är lika självklart att vilja vara anställd som det är att starta och driva sitt eget.

De flesta behöver jobba extra

Tre fjärdedelar uppger att de vill jobba extra. Det är tydligt att studiestödet inte räcker för att leva på och att de därför behöver extrajobben. Andra anledningar är för att få arbetslivserfarenhet och kunna bygga sitt CV.

Många av studenterna vill också vara förberedda för att söka jobb direkt efter studierna och ser extrajobb som en möjlighet att bli mer anställningsbar. En annan anledning vi ser tydligt är möjligheterna som ett extrajobb skapar för att ta ett uppehåll i studierna. Många anser det vara väldigt viktigt för att klara av sin studietid.

Av övriga 25 procent anser många att de inte hinner jobba extra. En tydlig trend är att mental hälsa är viktigt; att må bra och ha en hållbar livsstil. En stor andel tycker att studierna tar för mycket tid och den fritid som finns behövs för att återhämta sig. Andra vill fullt ut kunna fokusera på studierna. Vi ser även att det finns en del som inte jobbar extra för att de inte hittar några extrajobb att söka.

Olika syn på traineetjänster

I undersökningen har vi också ställt frågan om hur viktigt studenterna tycker att det är med en traineetjänst. De 41 procent som svarat att det är viktigt anser att det är ett bra sätt att testa en arbetsplats eller ett yrke. Andra menar att det är ett bra sätt att komma in i en bransch, få erfarenhet och lära sig i praktiken och inte bara få den teoretiska kunskapen från utbildningen. 

Av resterande 59 procent, som inte tycker det är viktigt med en traineetjänst, är det en stor andel som inte vet vad trainee är eller innebär. Många vill hellre ha ett ”riktigt jobb”, vilket kan grunda sig i att studenterna inte riktigt vet vad en traineetjänst faktiskt innebär. 

En del tycker att det är bättre att få möjlighet till ett traineeprogram under tiden man studerar medan andra anser att många traineeperioder löper under för lång tid. En stor andel av studenterna tycker heller inte att behovet finns eller att det inte finns i den bransch som deras utbildning är avsedd för.

Undersökningen besvarades av 2 013 slumpmässigt utvalda studenter från 20 år och uppåt.