Studenter från insidan

Under de senaste två månaderna har marknadsavdelningen på Mecenat fått förstärkning i form av tre praktikanter. Caroline Johansson och Magdalena Nilsson från Sälj & Marknadshögskolan samt Kristoffer Wikner från IHM Business School. Som en del i Mecenats engagemang för studenter, strävar vi efter att erbjuda bra och lärorika praktikperioder för ambitiösa studenter som visar intresse för vår verksamhet

Eftersom vi nu har tre tvättäkta studenter hos oss så passade vi på att grilla dem lite om deras bild av Mecenat.

Så varför sökte de sig hit?

Då Mecenat har 97 % varumärkeskännedom bland studenter så är det inte så överraskande att de ser Mecenat som en möjlig arbetsgivare samt spännande praktikplats. Vi frågade våra praktikanter lite mer om deras relation till Mecenat och varför de sökt sig hit.

– Jag tyckte Mecenat var ett intressant företag som arbetar med digital handel på ett annorlunda sätt jämfört med en vanlig e-handel. Samt att Mecenat har flera spännande partners, berättar Kristoffer Wikner.

– Då Mecenat är något man har haft med sig under nästan hela sin skolgång har det alltid funnits nära till hands att undersöka möjligheten till praktik hos er. För mig kändes det även som man kunde bidra med något på ett annat sätt än om man börjar på ett företag man kanske inte har någon erfarenhet av. Då man själv är student och faktiskt ingår i er målgrupp kan man enklare komma med input och en korrekt bild av hur Mecenat som företag uppfattas av en student, säger Caroline Johansson.

Vad är bilden från insidan?

Nu har våra praktikanter varit här i ett par månader och hunnit bilda sig en uppfattning om hur Mecenat arbetar och hur de kan tillämpa sin utbildning i praktiken.

Vid frågan på hur deras bild av Mecenat ser ut idag så svarade de så här:

Caroline förklarar att hon har lagt märke till hur Mecenat bedriver den dagliga verksamheten och hur Mecenat ser på studentgruppen.

– Mecenat är ett företag som arbetar hårt med att inte bara upprätthålla en god relation med samarbetspartners och studenter men även personal. Jag uppfattar Mecenat som ett företag som aktivt arbetar med att driva verksamheten utefter de riktlinjer och den affärsplan som byggdes upp i start.

– Något som sticker ut från det dagliga arbetet är grunden i att alltid se studenten i första hand. Vad behöver studenten, vad kan vi erbjuda, är detta erbjudande verkligen unikt för studentgruppen, säger hon.

Kristoffer berättar hur hans bild av Mecenat som en seriös aktör som riktar sig mot studenter har bekräftats, men han har även sett att Mecenat verkligen drivs och strävar efter att göra studenters vardag bättre. Magdalena tycker att Mecenat är en ung arbetsplats med mycket action och högt i tak. Det är dessutom en prestigelös arbetsplats med hög ambition.

Våra praktikanter ger oss möjligheten att öka vår förståelse för hur vi ska kommunicera med studentgruppen och hur de uppfattar det vi kommunicerar. Något som de alla har observerat är att vårt arbete alltid är fokuserat på just studenterna och hur vi kan hjälpa dem i deras vardag. Detta är något som är viktigt för oss att förmedla och våra praktikanter har hjälpt till att formulera det budskapet.