Ökad användning av digitala Mecenatkort

I Mecenat-appen finns ett digitalt personifierat Mecenatkort som är aktivt så länge man studerar. Det används för att verifiera sig som student vid resor eller när man handlar med studentrabatt över disk.Ett mått av utnyttjandegraden är hur många gånger det digitala kortet har visats upp och där ser vi en markant ökning. Redan första året 2011 var den frekvent använd men det var 2013 som det lossnade på allvar och idag har användningen ökat med 325 procent jämfört med lanseringsåret.