IOS äger Android i studentgruppen

Tittar man på de siffor som Netmarketshare redovisar för Q1 2016 så ligger den globala marknadsandelen för mobila operativsystem på 59% för Android, 33% för IOS medan Windows med flera fyller upp de sista 8 procentenheterna. Kollar vi på Mecenatgruppen under motsvarande period är siffrorna 70% för IOS och 30% för Android. Övriga operativsystem tillsammans står för enstaka promillen. Om vi jämför siffrorna från samma period 2015 så ser vi att användandet av IOS har ökat och att studenterna lämnar Android, då stod IOS för 65%, Android 34% och övriga 1%.