Mecenat träffade Sveriges Förenade Studentkårer

SFS fullmäktigemöte (FUM) genomförs varje år och omfattar SFS samtliga medlemskårer, totalt 49 studentkårer från hela landet.

Mecenats medverkan mottogs mycket positivt och gav oss en fantastisk möjlighet att träffa många av våra samarbetskårer.

Lite extra roligt att årets FUM genomfördes i Uppsala, med Uppsala Studentkår som arrangörskår. Kårer och nationer vid Uppsala universitet har nyligen fattat beslutet att fortsätta samarbetet med Mecenat, något som vi förstås är mycket stolta och glada över.