Mecenat håller kundpanel med lokala partners

Under maj gjorde Mecenat en enkät som gick ut till en slumpvis utvald grupp studenter angående deras kännedom och vanor när det kommer till dessa studentrabatter. Då vi alltid vill utveckla samarbetet med våra partners så använde vi enkätsvaren som underlag i en panel med några av våra lokala partners från Göteborg.Precis som med Mecenats varumärke hos studentgruppen så har de lokala rabatterna en hög kännedom, de flesta studenter har någon gång utnyttjat en sådan rabatt under det senaste året. Vi tar även med oss att studenterna föredrar att få kommunikation direkt via e-post eller pushnotiser vid kampanjer och nya rabatter.