Studenter är unga, men inte alla

De som väljer att läsa vidare gör det ganska snart efter studenten. Det har länge varit ett uttalat mål från myndigheterna att snabbare få över gymnasiestudenterna till högskolestudier och därmed snabbare få dem ut i arbetslivet. Det märks också på genomsnittsåldern som genom åren krupit nedåt. Numera ligger de största ålderskullarna mellan 20 – 23 år. Den vanligaste åldern för eftergymnasiala studier med Mecenatkort är 22 år. Sen är det några enstaka som har tagit till sig det här med livslångt lärande. Äldsta studenten med ett Mecenatkort är 89 år.