Ny rapport från UngInsikt – Klädkonsumtion och hållbarhet

Mecenat publicerar nu sin andra rapport från UngInsikt. Temat denna gång är studenternas klädkonsumtion och de utmaningar det innebär att leva hållbart i en tid av fast fashion. Är det verkligen så viktigt för unga att konsumera kläder hållbart?

Enligt rapporten köper 85 procent av studenterna kläder minst en gång varje halvår, med de yngsta studenterna som de mest frekventa köparna. Detta pekar på en stark konsumtionskultur bland studenter, trots en växande medvetenhet om hållbarhet.

Resultaten belyser en intressant skillnad mellan vad studenter anser vara viktigt jämfört med deras faktiska köpbeteende. Kvalitet är en faktor som många studenter värderar högt, men som ofta nedprioriteras vid faktiska inköp.

När det gäller klimatpåverkan, anger endast fem procent av studenterna att det är den viktigaste faktorn vid val av kläder. Detta står i kontrast till den utbredda uppfattningen att unga konsumenter prioriterar miljöaspekter. Mer än hälften av studenterna upplever även svårigheter med att handla kläder som har låg klimatpåverkan, vilket understryker behovet av mer tillgänglig information och fler hållbara alternativ på marknaden.

Detta kan vara bidragande orsaker till att second hand är ett så populärt alternativ när de handlar kläder. Sju av tio studenter har köpt begagnade kläder under det senaste året. Denna trend är mest uttalad bland kvinnliga och yngre studenter.

– Resultaten visar att det finns en klyfta mellan studenters hållbarhetsideal och deras faktiska köpbeteenden när det gäller kläder. Samtidigt är inte hållbarhetsfrågan oviktigt för studenter, utan vi ser även hur man motiverar sitt köp av second hand med att det är bra för miljön. Men det är en bonus, snarare än den dominerande faktorn, säger Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef Samhälle & Opinion på Demoskop.

– Kläder och mode är ett mycket populärt segment av studentrabatter på Mecenat. Rapporten från UngInsikt ger både oss och våra partners värdefulla insikter om hur studenterna resonerar kring ett område där de spenderar en märkbar del av sina pengar, säger Arber Karaqica, Marknadschef Mecenat AB.

Rapporten tar även upp studenternas välbefinnande och visar att även om de generellt rankar sitt mående som högt, finns det en nedgång i andelen som anser att de mår bra jämfört med föregående mätning.  
https://partner.mecenat.com/se/unginsikt-2024-q1-kladkonsumtion-och-hallbarhet


För mer info kontakta:
Arber Karaqica, marknadschef Mecenat AB
arber.karaqica@mecenat.com

Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef Samhälle & Opinion Demoskop
pelle.ahlin@demoskop.se