Mecenat Talang – där kompetens möter efterfrågan

Mecenat fortsätter att skapa mervärde för både studenter och företag, den här gången genom lanseringen av Mecenat Talang. Det är en plattform som underlättar för studenterna att navigera genom studentlivet vidare till arbetslivet och där arbetsgivare kan bygga starka relationer och tidigt bygga varumärkeskännedom.

Via Mecenat Talang får företag som strävar efter att bygga starka relationer med de bästa talangerna en unik möjlighet att göra det. De kan kommunicera sina erbjudanden som arbetsgivare men även förmedla värderingar och affärskultur, genom en avsändare med ett mycket stort förtroende. Det stärker varumärket och ökar effekten av företagets budskap.

Mecenat Talang erbjuder en långsiktig strategi för employer branding som är värdefull oavsett konjunkturläge eller säsong. Genom att vara närvarande på plattformen är företag alltid synliga och tillgängliga för potentiella kandidater, vilket stärker deras kompetensförsörjning över tid.

-Mecenat Talang gör det möjligt för arbetsgivare att forma och kommunicera sina budskap på ett effektivt sätt. Genom Mecenats etablerade kommunikationskanaler ser vi till att de når rätt målgrupp baserat på bland annat utbildning och intressen och gör dem till en naturlig del av studenternas vardag, säger Emelie Jonsson, Business Area Manager Career på Mecenat AB.

Mecenat följer studenterna redan från gymnasiet, vilket ger företag en unik möjlighet att tidigt etablera varumärkeskännedom och relationer under hela studietiden.

Genom Mecenat Talang får studenterna tillgång till en samlad plats för allt de behöver för ett rikare studentliv. De kan bland annat söka feriejobb, Student programs, ex-jobb och sina första anställningar efter examen.

För mer information kontakta:
Emelie Jonsson, Business Area Manager Career, Mecenat AB
Epost: emelie.jonsson@mecenat.com