Mecenat utvecklar framtidens medlemssystem för Sveriges studentkårer

Mecenat har under en tid utvecklat Mecenat UniCore, ett medlemssystem för studentkårer. Nyligen tog den 20:e studentkåren systemet i drift i skarp miljö. UniCore har ett tydligt fokus på såväl kårernas medlemsadministration som studenternas medlemsnytta och innebär dessutom stora ekonomiska besparingar för kårerna.

Medlemssystem har i decennier varit en stor utgift för Sveriges studentkårer. Ofta har de också varit byggda för föreningsverksamhet med helt annan inriktning och funktionalitet än de studentkårerna primärt efterfrågar. Därför tog Mecenat beslutet att utveckla ett skräddarsytt medlemssystem tillsammans med bland andra Handelshögskolan i Göteborg, Jönköping University och Högskolan i Halmstad som kan implementeras utan kostnad. Den enda avgift som finns i systemet är den externa modul som används för säker betalning av medlemsavgifterna.

-UniCore har utvecklats i nära samarbete med Sveriges främsta experter på medlemssystem för studenter, dvs kårerna själva. Det stödjer studentens väg från registrering vid lärosätet till kårmedlemskap, student-ID och tillgång till tusentals rabatter.
UniCore underlättar också studentkårernas medlemsrekrytering och bidrar i hög utsträckning till att stärka kårernas ställning som studenternas företrädare på lärosätet, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB.

Det är självklart också utvecklat för att vara ett effektivt verktyg för kårernas interna medlemsadministration, t ex registerhållning och redovisning av statistik.

Att byta medlemssystem är ett stort beslut som kräver förberedelser men på kort tid har studentkårer som representerar drygt 80 000 studenter anslutit sig. Målet är att den siffran ska fördubblas till 160 000 under läsåret 2019/20.