Mecenat har minskat förbrukningen av plast med 21 ton

Genom övergången från fysiska kort till digitala Mecenatkort i appen har Mecenat minskat förbrukningen av plast med närmare 21 ton de fem senaste åren. Totalt har produktionen av plastkort minskat med 85 procent. Tillsammans med motsvarande minskning av distributionen ger det en mycket tydlig miljövinst för vårt arbete.

Övergången från plast till digitala Mecenatkort är en process som har pågått sedan 2014 då vi började fasa ut de fysiska plastkorten. Nu när höstens stora produktionsvolymer har skickats ut kan vi se att vi har minskat produktionen av plastkort med 85 procent. Med en kortproduktion på 1,3 miljoner kort per år gör det en tydlig skillnad för miljön när vi har flyttat över 85 procent av volymen till digitala Mecenatkort

-Vi försöker självklart lösa vår uppgift så miljösmart som möjligt och flytten av Mecenatkortet till mobilen är en del i det arbetet. Nu lägger vi fokus på att få de sista 15 procenten att bli digitala, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB

Orsaken till att 15 procent fortfarande är fysiska kort är att det på en del lärosäten ligger funktioner som inpassering, bibliotekslån, betalning av luncher med mera i kortet. Med de system som används idag går den typen av funktioner inte att lägga i appen – än så länge. Så snart den tekniken finns kan vi flytta över de återstående procenten Mecenatkort till appen och göra dem 100 procent digitala.

Förutom positiv inverkan på miljön är de digitala korten också till stor nytta för studenterna, som snabbare kan få tillgång till sina studentrabatter. Inte minst viktigt vid terminsstart när många ska resa med studentrabatt till studieorten och göra andra nödvändiga inköp innan undervisningen drar igång.

Mecenat-appen har genom åren vunnit ett antal priser för sin funktionalitet och innehåll. Det är vår interna IT-avdelning som har stått för teknikutveckling av appen sedan dag ett och det är ett fortlöpande utvecklingsarbete som fortsätter att hålla den i framkant. Den har laddats ner 1,7 miljoner gånger sedan lanseringen.