Mecenat Insights – Studenter textar hellre än ringer

iStock-textande-studenter.jpg#asset:911
”Vi hörs” är ett uttryck som sannolikt är på väg bort, i varje fall om man ska använda uttrycket bokstavligt. När vi ställde frågan till Mecenatstudenterna om hur de helst kontaktar sina kompisar så svarar långt över hälften, 65 procent, att de föredrar att skicka textmeddelanden framför att prata i telefon. 19 procent ger i alla fall det muntliga samtalet en chans och ringer först men textar sedan om ingen svarar. Bara 16 procent är ”old school” och håller fast vid att enbart ringa.

Hur skiljer de sig åldersmässigt inom studentgruppen?
Tittar vi på enbart gymnasieeleverna så skiljer sig resultaten en del. Något överraskande är de mer benägna att ringa än de lite äldre som pluggar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Det är fortfarande mer än hälften av gymnasisterna som helst textar men ”bara” 59 procent den här gången medan 25 procent ringer först och 16 procent bara vill prata.

Vad använder man då för att chatta?
Topp tre för de vanligaste kanalerna för textandet på eftergymnasial utbildning är SMS, Messenger och Snapchat. Tittar vi enbart på gymnasiestuderande så har de en annan favorit. Då är det Snapchat som kniper förstaplatsen tätt följt av SMS och ganska långt efter det Messenger. Lite oväntat hamnar WhatsApp utanför pallplats i båda grupperna.

Telefonsamtal vs Textande
Samtliga åldrar och studieformer
Textmeddelanden: 65 procent
Ringer först, textar om ingen svarar: 19 procent
Ringer enbart: 16 procent

Gymnasiestuderande
Textmeddelanden: 59 procent
Ringer först, textar om ingen svarar: 25 procent
Ringer enbart: 16 procent

Topp tre chatt-appar
Eftergymnasiala utbildningar
SMS
Messenger
Snapchat

Gymnasiestuderande
Snapchat
SMS
Messenger