Mecenat – E-handeln till Sveriges studenter har ökat från 7 mkr till 45 mkr på ett år.

Omsättningsökning för e-handel via Mecenat 2002 0,8 mkr 2003 7 mkr 2004 45 mkr 2005 Prognosen: Över 200 mkr Branscherna som ökar mest De snabbast växande branscherna räknat i förmedlat värde är datorer och elektronik men vi ser även en snabb ökning i antal sålda enheter av CD-skivor, böcker, tidningar mm. Fyrdubbling av förmedlade studentresor med flyg Även antalet verifierade studentresor med flyg visar på en dramatisk ökning. Perioden 1 september – 30 november 2004 innebar en ökning med över 400 procent för flygresor med studentrabatt via mecenat.se och csn-kortet.se jämfört med samma period 2003. Om studenterna Ska man dra några slutsatser av detta ser det ljust ut för e-handeln i Sverige. Studenterna är föregångare när det gäller nya beteendemönster. De är aktiva användare av webben och Internet är den naturliga utgångspunkten när man ska hitta lägsta pris på en vara. Ett mönster i försäljningen är att studenterna oftast prioriterar hög kvalitet/prestanda framför lågprisprodukter. Det är en kräsen målgrupp som bara tar fram plånboken när de hittat “rätt” vara till lägsta möjliga pris.