Mecenat förstärker sin ledning genom nyckelrekrytering

På Mecenat kommer Måns att driva den pågående expansionen med ett antal nyckelpartners samtidigt som han tar det övergripande ansvaret för att strukturera och driva samtliga säljresurser. -Med Måns som försäljningschef står Mecenat väl rustat för en fortsatt positiv utveckling. Hans bakgrund och erfarenhet är idealisk för vår fortsatta expansion som Sveriges ledande partner för företag som vill kommunicera med studenter, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB. Måns är 41 år med ekonomistudier från Lunds universitet och London Business School i bagaget. Han har en lång karriär inom Apple bakom sig och tar med sig erfarenhet från så skilda kundområden som konsument, business till business och utbildningssektorn. Han har även lång erfarenhet från uppbyggnad av olika försäljningskanaler. Sedan 2000 har Måns suttit i Apples Svenska och Nordiska ledningsgrupp. Som chef för den nordiska utbildningssektorn hos Apple har Måns lett verksamheten till en stark marknadsposition med god lönsamhet. Måns var en föregångsman i strävan att effektivisera försäljningskanaler där samarbetet med Mecenat initierades. -Det känns mycket stimulerande att börja arbeta heltid med Mecenats koncept för att förmedla kontakt mellan studenter och företag som vill marknadsföra sig till en av Sveriges mest intressanta kundgrupper säger Måns Thuresson. -Mecenat var tidigt ute med att kunna erbjuda de bästa priserna för studenter på Apples intressanta produkter och utvecklingen har varit explosionsartad. Detta kommer att fortsätta och vi kan erbjuda fler studentvänliga företag samma möjlighet tillägger Måns.