CSN förlänger avtalet med Mecenat AB om produktion av CSN-kort till Sveriges studerande

I den senaste upphandlingen 2002 fick Mecenat AB uppdraget att ge ut CSN-kortet i ytterligare två år med möjlighet till förlängning. Den möjligheten har CSN nu utnyttjat och Mecenat AB kommer att producera CSN-kortet till 650 000 mottagare även nästa läsår. -Under det senaste året har leveransen av både CSN- och Mecenatkort fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt. Att CSN nu väljer att förlänga avtalet med oss är naturligtvis mycket glädjande. Det förtroendet kommer vi att förvalta på bästa sätt. Dels genom att skapa fler och bättre rabatter till Sveriges studerande, dels genom att fortsätta med säkra leveranser av kostnadsfria kort, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB. -Vi är väldigt nöjda över att verksamheten med studerandelegitimationer fortskrider. Vi vet att de rabatter som förmedlas genom CSN-kortet är värdefulla för de studerande, säger Niklas Rahm, enhetschef och ansvarig för studiesociala frågor på CSN.