Mecenat adderar ny målgrupp genom förvärv av Seniordays


Med över 1,3 miljoner studenter och alumner i sin medlemsbas är Mecenat idag en ledande marknadsföringskanal för företag som vill nå ut till unga individer i Sverige.

Genom förvärvet av Seniordays adderar bolaget ytterligare en attraktiv konsumentkategori om ca 130 000 medlemmar bestående av den köpstarka, och alltmer digitalt utvecklade, målgruppen personer över 55 år. Seniordays uppvisar en stark tillväxt och väntas omsätta ca 10 MSEK under 2021.

-Seniordays har en kultur och en affärsmodell som är mycket lik Mecenats. Bolaget har ett tydligt fokus på att erbjuda unika och relevanta rabatter till sina medlemmar, vilket syns i dess höga konverteringsgrad. Vi har med framgång redan utökat vår målgrupp från studenter till att omfatta även alumner och det känns naturligt att nu kunna erbjuda våra kunder en lika effektiv kanal till dem över 55 år. Jag är övertygad om att detta kommer få positiva effekter åt båda håll så att alla våra användare får tillgång till ännu fler och bättre erbjudanden, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB.