All time high för antalet studenter med Mecenatkort

Mecenat har under många år legat på drygt 900 000 unika kortinnehavare per år men nu har vi alltså gjort ett rejält ryck och passerat den magiska gränsen en miljon. Och vi har gjort det med marginal. Den exakta siffran för 2019 skrivs till 1 187 779 unika studenter med ett Mecenatkort.

-Att vi ökar antalet studenter med Mecenatkort till långt över miljonen är en självklar anledning att fira men ännu roligare är att vi även ökar andelen aktiva studenter som faktiskt använder sina studentrabatter och sparar pengar. De visar ju med all tydlighet att det arbete vi gör för studentgruppen är uppskattat och att de studentrabatter vi erbjuder verkligen används, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB.

Framgångsrika samarbeten med både lärosäten och utbildningsformer har fångat upp ett större antal studenter än tidigare. Därmed har vi också kunnat erbjuda fler studerande med studiestöd ett Mecenatkort. Självklart har även den generella befolkningsökningen spelat in tillsammans med ett ökat antal utbildningsplatser.

Den större gruppen studenter har också hjälpt till att påverka övrig statistik som genomgående har visat positiva siffror. Vi har all time high för både besökare på vår webb, trafiken vi skickat vidare till våra partners, antal köp med studentrabatt med mera.