Mecenat Insights – Studenter och deras boende

opt_Mecenat_boende_190830iStock-1135810958.jpg#asset:893

Det drar ihop sig till kursstart och studenterna håller som bäst på att installera sig vid sina lärosäten. Men det är långt ifrån alla som har hittat en permanent bostad. Mer än en av fem, drygt 22 procent, av studenterna över 19 år har inte löst sitt boende inför höstterminen. Och när det ordnade boendet är på plats är det en mängd beslut som ska fattas innan de har ett fungerande hem. Det visar Mecenats boendeundersökning som genomfördes i augusti.

Boendesituationen för studenter brukar vara en återkommande huvudvärk när det närmar sig kursstart. Rapporteringen i media så här långt ger en något varierad bild av tillgången beroende på var i landet de studerar. I Mecenats rikstäckande boendeundersökning står mer än 22 procent av de studerande över 19 år utan fast bostad inför hösten.

De som inte har löst sin bostadssituation ser framför sig en höst med couchsurfing hos kompisar, hyra i andra/tredjehand eller söker andra temporära lösningar. Detta medan de köar i den lokala bostadskön eller till en studentbostad.

Den största andelen av dem som har ordnat sitt boende har dock ett förstahandskontrakt. Det är vanligare på mindre orter där tillgången i en del fall tycks vara bättre. Inte helt oväntat blir studenternas boendesituation också mer stabil ju högre upp i åldersgrupperna som vi tittar.

Den näst största gruppen som har ordnat boende har gjort det ganska enkelt för sig och bor kvar hemma hos familjen och det gäller inte enbart de yngsta åldersgrupperna. De allra flesta har dock ordnat ett eget boende och är beredda att lägga en ganska stor del av sin disponibla inkomst på det.

Närmare 30 procent betalar mer än 6 000 kronor i månaden för sitt boende. Med ett studiestöd på drygt 10 000 i månaden för heltidsstudier innebär det en tung utgift. Inte förvånande att drygt 70 procent, i vår tidigare undersökning om extrajobb, svarade att de arbetar extra för att få ekonomin att gå ihop.

Kostnaden är en sak som väger in när studenterna jagar bostad. Närhet är en annan faktor. De vill inte bo hur långt som helst från lärosätet. Det går en mycket tydlig gräns vid en timmes restid. Bara nio procent av studenterna kan tänka sig att pendla längre än så för att få ett boende.

Det är många beslut att fatta för studenterna och ofta ska de göras för första gången med eget ansvar. De väljer försäkringsbolag till hem-, sak-, och olycksfallsförsäkring, bank för dem som lånar till bostad, de hittar sin favoritbutik som kan leverera en spännande inredning för så lite pengar som möjligt, mataffär, bredband, strömmad tv med mera. Listan av beslut som ska tas kan göras väldigt lång.

Frågorna är ställda till slumpmässigt utvalda studerande med Mecenatkort i mitten av augusti. Undersökningen har 964 respondenter.