Mecenat Insights – Studenterna anpassar sig och ser positivt på sommaren

Årets studentsommar blir inte som tidigare år men studenterna anpassar sig och gör det bästa av situationen. Så kan man helt kort sammanfatta resultatet av Mecenat Insights sommarundersökning.

Vi gör regelbundet undersökningar bland studenterna för att bli bättre på att erbjuda studentrabatterna de efterfrågar. Vi gör också undersökningar för att förstå vad de vill och hur de resonerar. En sådan är när vi frågar hur deras sommar kommer att se ut och när vi tittar på resultatet från årets upplaga så ser många av svaren rätt annorlunda ut – av förklarliga skäl.

Många reser på semester
Jämfört med undersökningen inför sommaren 2019 är det ungefär lika många, 70 procent, som räknar med att resa bort på sin sommarledighet. Men förra året siktade 44 procent på att flyga utomlands. Den siffran har sjunkit dramatiskt och i år är det bara fem procent av studenterna som hoppas flyga på semester utanför Sverige.

Bil istället för flyg
Istället är det bilen som har ersatt flyget och med marginal blivit det vanligaste transportmedlet. Resmålen är av naturliga skäl anpassade därefter. Vanligast är att ha siktet inställt på olika resmål inom Sverige men drygt 20 procent kommer bara göra kortare utflykter nära hemmet.

Ökning för cykelsemester
Efter bilen kommer tåg och buss som föredragna transportmedel och tillsammans med båten ligger de på nästan identiska nivåer som förra året vilket är lite oväntat. Förväntningen var att fler skulle undvika publika transporter. Den näst största ökningen efter bilen står cykeln för, även om det är från låga nivåer. I år planerar nästan 9 procent att ta cykeln på sommarsemester.

Ofrivillig ledighet
Antalet lediga veckor ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år. Den siffra som sticker ut är att andelen studenter som kommer att vara lediga hela sommaren nästan har fördubblats jämfört med förra året till 21 procent. Det kan delvis förklaras med att en märkbar andel av studenterna har förlorat sina sommarjobb på grund av pandemin.

Saknar utlandsresor och konserter
Topplistan på vad man helst vill göra på sommaren har inte förändrats av pandemin. I toppen ligger att umgås med familj och vänner tätt följt av sol och bad. Av de aktiviteter som studenterna saknar mest där pandemin krånglar till eller sätter stopp är topp tre att resa utomlands, hänga på uteserveringar och gå på konserter.