Mecenat Insights – om böcker och läsning

Nu har lovet börjat för studenterna och även om en majoritet ska jobba i sommar så blir det för de flesta semester från kurslitteraturen. Vi har gjort en undersökning om hur och vad studenterna läser när de kan välja fritt och var de helst handlar sina böcker.

De regleringar och begränsningar som har präglat de senaste 16 månaderna har skapat nya vanor och rutiner för de flesta och det gäller även studenterna. En del av dem har använt dessa till att skapa mer utrymme för läsning. Nästan en tredjedel, 31 procent, uppger att de läser fler böcker idag, som inte är kurslitteratur, jämfört med före pandemin.

Amazon i uppförsbacke
När vi frågar om vilken näthandlare de helst beställer sina böcker från så anger överlägset flest Adlibris medan Bokus kommer på en tydlig andraplats. Värt att notera är att Amazon inte verkar ha slagit igenom i studentgruppen, i varje fall inte när det kommer till bokförsäljning. De hamnar långt ner i listan med bara tre procent som svarar att de helst handlar sina böcker från Amazon.

Många föredrar fysisk bokhandel
Ett annat anmärkningsvärt resultat är att oväntat många svarar att de helst köper sina böcker över disk i en fysisk bokhandel. Det alternativet kommer redan på tredje plats efter Adlibris och Bokus.

På frågan om vilken typ av böcker som studenterna helst väljer att läsa så kommer skönlitteratur högst på listan följt av fantasy och deckare. Bland respondenterna finns också en liten men märkbar andel som helst läser kurslitteratur, även när de kan välja helt valfri genre.

Marknadsandelar att ta för ljudböckerna
När vi gör våra undersökningar brukar vi få ganska tydliga indikationer på att studenter är snabba med att ta till sig ny teknik och nya beteenden. Därför är det med viss förvåning som vi noterar att det bara är 12 procent som uppger att de helst föredrar att lyssna på sina böcker, medan 62 procent väljer att läsa dem på traditionellt sätt på papper. Resterande 26 procent mixar sina läsupplevelser mellan ljudbok och papper.

Av de åtta ljudboksleverantörer som vi hade som svarsalternativ så dominerar Storytel, följda av Nextory. Därefter kommer biblioteket på en tredje plats. De är uppenbarligen en fortsatt viktig institution även när det gäller ljudböcker. Något som däremot var förväntat är att delningsekonomin behåller sitt grepp om litteraturen. 68 procent av studenterna köper eller säljer begagnade böcker.

Undersökningen besvarades av 1 235 studenter. Mottagarna är slumpmässigt utvalda bland Mecenats användare och därefter är resultatet viktat på kön och ålder mot den samlade svenska studentpopulationen.