Mecenat hjälper BRIS att nå gymnasieungdomar

– BRIS gör ett mycket viktigt arbete för barn och ungdomar upp till 18 år. Genom CSN-kortet når vi Sveriges samtliga gymnasiestuderande vilket naturligtvis gör att vi har ett väldigt bra genomslag i åldern 16-18 år. Att vi nu kan använda den kanalen till att föra fram BRIS budskap känns mycket tillfredsställande, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB

– Nedrustningen av elevhälsovården i skolorna har gjort att många barn och ungdomar inte har någon vuxen att söka stöd hos när livet är svårt. Tack vare samarbetet med Mecenat kan BRIS nå även unga i övre tonåren som behöver anonymt stöd och som är helt på barnets eller ungdomens villkor, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

Om BRIS

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. BRIS har idag nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.

Om Mecenat

Flera av världens starkaste varumärken använder Mecenat som samarbetspartner kring sin studentkommunikation. Vi ger ut Mecenatkortet och CSN-kortet till Sveriges studerande. Under läsåret 2008/2009 skickar vi ut 1,3 miljoner kort till studerande från första årskurs på gymnasiet till sista termin på universitet och högskola.

CSN-kortet ges ut på uppdrag av CSN och Mecenatkortet ges ut i samarbete med Sveriges studentkårer. Korten bevisar att du är student och berättigar till tusentals studentrabatter över hela Sverige. Mecenat är ett helägt dotterbolag till Studentuniverse.com Inc som har sitt säte i Boston USA.