Kårval över internet ska få studenterna att rösta

-Vi har haft de här tankarna i många år men i höstas bestämde vi oss för att göra verklighet av planerna. Det finns sådana här system att köpa men eftersom Mecenat redan har tillgång till vårt medlemssystem och vi redan har ett väl fungerande samarbete så valde vi dem. De har ett webbaserat system som hanterar kårval som vi dessutom kan använda gratis vilket gjorde det valet lätt, säger Christina Dackling, vice ordförande för FFS

Under vintern har tekniken anpassats så att valet går att genomföra i enlighet med FFS stadgar och de har fått in information och funktioner som behövdes på kårvalssidan.

De senaste åren har valdeltagandet legat runt 4 procent men genom att göra det möjligt att rösta via internet räknar man med att höja den siffran väsentligt. Under våren har FFS informerat om valet på sina kårsidor i studenttidningen Götheborgske Spionen, affischerat på universitetet och satt upp en grupp på Facebook för att sprida budskapet. Dessutom kommer Mecenat att skicka ut information om valet till FFS medlemmar via e-post.

För att lägga sin röst loggar man in med sitt Mecenatkort på www.karvalet.se. Där kan man läsa på om kandidaterna och sedan lägga sin röst. När man har valt en kandidat tar själva förfarandet att logga in och rösta inte mer än en minut.

Vill man hellre göra som tidigare finns det valurnor uppsatta på universitetet och på kårexpeditionen sista veckan av valperioden där man kan lägga sin röstsedel. Valet till FFS kårfullmäktige pågår 6/4 – 17/4.

Senare i vår kommer även studentkårer i Växjö och Umeå genomföra kårval i samarbete med Mecenat.