Mecenat Insights – Hur studenterna handlar möbler och inredning


Pris, återbruk och hållbart styr studenternas val när de handlar möbler och inredning. Begagnat är en del av vardagen men nytt är fortfarande vanligast och fysiska butiker håller ställningarna bra i konkurrens med e-handeln. Och när de handlar nytt är det de välkända namnen i branschen som har platserna i toppen. Det och mycket annat framkom i vår senaste Mecenat Insight om hur studenter tänker kring inredning och möbler.

Fysiska butiker står starka i konkurrensen med e-handeln i möbelbranschen. Nästan 60 procent av studenterna säger att de oftast handlar sin inredning direkt i butik. De välkända leverantörerna ligger i toppen av listan där IKEA såklart har en särställning, följt av MIO på andraplatsen.

Att återbruk präglar många av studenternas vardag visar sig tydligt i enkätsvaren. Butiker som säljer begagnat och loppmarknader har alltid varit nära förknippade med studentlivet. Det beteendet underlättas av att det numera finns gott om second hand-butiker som öppnar i A-lägen i många av våra större städer. Därför är det kanske inte så förvånande att drygt 30 procent svarar att de oftast köper begagnade möbler när de ska förnya eller komplettera sin inredning.

Det minst överraskande resultatet är att priset fortfarande är den viktigaste faktorn när studenterna bestämmer sig för vad de ska köpa. Men den hållbara inställningen antyds indirekt genom att kvalitet kommer på en tydlig andraplats, tätt efter pris och med ett stort avstånd till övriga svarsalternativ.

Mecenat har jobbat länge med studentgruppen och vi är inte förvånade. Vår erfarenhet är att studenter ofta har en begränsad budget för större inköp men att de trots det är beredda att betala för kvalitet, oavsett vilken typ av produkter det handlar om. Det här är inte heller något som har förändrats över tid, utan bekräftar bara det vi har sett under de 25 år vi har arbetat med studentrabatter.

Studentgruppen har i allmänhet inte någon självklar tillgång till bil för att själva transportera otympliga och tunga inköp. Det märks på viljan att betala för hemtransporten av möbler. Nästan hela studentgruppen är beredd att betala för att få skrymmande möbler hemkörda men det finns en smärtgräns som ligger runt femhundringen. Drygt 10 procent säger sig inte vilja betala någonting alls för hemtransporten.

En övertygande majoritet hittar inspirationen till sina inköp online trots att många sedan går till butik för att kunna känna och klämma på varorna innan de handlar. Förvånansvärt få, under 10 procent, använder influensers som inspiration för sina inköp av möbler och inredning.

Undersökningen besvarades av 1 999 studenter. Mottagarna är slumpmässigt utvalda bland Mecenats studenter och resultatet är därefter viktat på kön och ålder mot den samlade svenska studentpopulationen.