Danmark vs Sverige: Likheter och skillnader i studentgruppen

News20170220.jpg#asset:783

Är studenter som en homogen grupp? Det tydliga svaret är nej. Individerna i studentgruppen skiljer sig åt på många sätt. De har vitt skilda behov och önskemål under sin studietid. Det har vi lärt oss genom att ständigt upprätthålla en tät dialog. Med jämna mellanrum frågar vi Mecenatstudenter på alla våra marknader vad de tycker om sina studentrabatter. Denna gång ställde vi våra frågor till Sverige och Danmark. Likheterna studenter är slående. Liksom skillnaderna.

En massiv andel av våra användare i båda länder gillar och använder studentrabatter. (Allt annat hade varit förvånande.) Var fjärde student är allra mest sugen på studentrabatter på tech, telefoni och data. Detta gäller för i båda grannländerna, men svenskarna tycks mer mobilt orienterade än danskar. Det är inte bara snack, utan märks även på hur de handlar online. En betydligt större andel av svenska studenter handlar från sin telefon, jämfört med danskarna.

Den näst mest populära kategorin i båda länderna är mode. När tekniken och kläderna sitter, är danska studenter mer intresserade av underhållning, medan svenska studenter prioriterar kursböcker.

e-post fortsatt populärt
Trots att sociala kanaler är stort i gruppen – Facebook toppar i båda länderna – vill studenterna allra helst ha sina studentrabatter kommunicerade via e-post. Denna kanal föredras av hela 54 % av studenterna i Danmark och 44 % i Sverige. Här märks också svenskarnas mobila beteende: Närmare en fjärdedel vill ha sin information som push-notiser medan det i Danmark är ett sällsynt önskemål.

Kort sagt är det inte bara inom respektive land utan även mellan länderna som det finns likheter – och skillnader. Något som är bra att känna till, för att kunna nå ut med största möjliga relevans.