UngInsikt: Kunskap om studenter och unga

Q3 – 2023

Hur tänker dagens trendsättare och morgondagens beslutsfattare? Få reda på det i den senaste rapporten “UngInsikt: Tuffa tider för studenter – eller?”

Om UngInsikt

Rapporterna från UngInsikt tas fram i samarbete mellan Mecenat och Demoskop, och handlar om livet som student. Det innefattar allt från levnadsvanor, köpvanor och synen på utbildning, till åsikter och tankar om aktuella händelser, politisk åskådning och andra samhällsfrågor.

Svaren hämtas in regelbundet från deltagarna i Demoskops Framtidspanel och presenteras fyra gånger per år.

Tuffa tider för studenter – eller?

Den första rapporten ”Tuffa tider för studenter – eller?” handlar om studenternas ekonomiska situation hösten 2023, deras mående och hur de värderar sina studieval. 

Rapporten är framtagen genom ett samarbete mellan Mecenat och Demoskop.