Mediabyrå

Förnya utbudet för era kunder med träffsäkra kanaler till Sveriges studenter, young professionals och 55+

Kommunikationskanaler

Nå rätt målgrupp
Vi använder över 40 parametrar för att segmentera kommunikationsmottagare. Några exempel är ålder, bostadsort, lärosäte, examensår och intressen.

FÖRSÄLJNING ONLINE

Mecenats kommunikation driver trafik och försäljning online. Partners 
läggs in med relevanta sökord för studenterna då många studenter använder sig 
av vår sökfunktion för att hitta sina studenterbjudanden. All kommunikation leder 
till en dedikerad partnersida på mecenat.com/företagsnamn. 
Partnersidan är skyltfönstret ut mot Sveriges studenter och innehåller:

  • Kortfattad presentation av företaget
  • Presentation av den studentunika rabatten
  • Aktuella erbjudanden
  • Tidsbegränsade kampanjer

Endast inloggade och verifierade studenter kan nyttja studentrabatterna och 
erbjudandena. En verifiering av studentstatus görs alltid innan studenten kommer vidare. Detta för att ni som partner ska känna er trygga i att erbjudandet alltid går till 
den målgrupp den är avsedd för.

Digitala utskick – högkonverterande direktkommunikation

eDM

I eDM är partnern ensam i utskicket och fokus är enbart på dess 
produkter och tjänster. Räckvidden är upp till 550 000 studenter.

Medlemsbrev

Partnern medverkar tillsammans med 5 till 10 andra partners i utskicket. 
Räckvidden för medlemsbrev är upp till 550 000 studenter.

Pushnotiser

Intresset för både lokala kuponger och studentrabatter är stort men även 
att ha tillgång till alla studentrabatter dygnet runt i mobilen. Drygt 80 % av 
våra användare tackar ja till pushnotiser och vi har idag över 450 000 
som använder appen aktivt på månadsbasis. I pushnotiser är partner 
ensam i utskicket och räckvidden är upp till 550 000 studenter.

Exponering App/Webb

  • Egen partnersida
  • Logotyp på förstasidan
  • Exponering i kartvyn
  • Studentkuponger i app
  • Exponering på startsida

Studentkuponger

Digitala kuponger för fysiska butiker
Studentkuponger är en utmärkt möjlighet att driva försäljning i butik, testa och lansera nya produkter samt bygga varumärket och lojalitet hos en attraktiv målgrupp.

Kupongerna görs tillgängliga i Mecenat-appen med 3,1 miljoner nedladdningar och 450 000 aktiva användare i månaden.

Förstärk kommunikationen ytterligare med välsegmenterade pushnotiser. Notiserna skickas direkt i mobilen och du syns exklusivt som partner
– perfekt för att snabbt få studenterna till just din butik.

Intresserad av att bli en partner?

Det är enkelt att komma igång. Skicka ett mail så berättar vi hur du gör.
Vi ser fram mot att höra från dig!