Förändrade köpmönster när studenterna handlar mat

Nya köpmönster och en tydligare efterfrågan på låga priser och rabatter. Det är några av slutsatserna som går att göra när vi ser resultatet från vår senaste Mecenat Insights, som handlar om studenternas matinköp.

Studenterna tänker nytt när de handlar mat.

Att göra undersökningar om hur inköpen av dagligvaror hanteras ger ofta en bra fingervisning om hur privatekonomin mår. Alla behöver det och det går att välja en mängd olika varianter och prislägen. Det är också ett segment vi har gjort marknadsundersökningar på över tid och fått en ganska bra bild över hur utvecklingen ser ut och vad som har förändras, beroende på rådande konjunktur.

Precis som bland övriga kunder, dominerar de tre stora aktörerna på marknaden, ICA, Axfood och COOP bland studenterna. De har en närmast ohotad ställning men inte helt. Tittar vi på deras olika butikskoncept så kan vi se att Lidl, med en tydlig lågprisprofil, har klättrat betydligt och tar sig förbi några av de stora koncernernas varumärken när studenterna anger var de helst handlar.

När studenterna berättar vilka varugrupper de främst skulle vilja ha studentrabatt på kan vi också se ganska tydliga skillnader som pekar på att de blivit mer prismedvetna. Ekologisk och vegansk mat, som ofta har en lite högre prisbild, tappar markant medan torrvaror ser en tydlig ökning.

Med det tydliga resultatet är det ofrånkomligt att tanken väcks på om de tagit till sig av rådet att i större utsträckning fylla skafferiet med billiga gryn, linser och bönor. Studentgruppen har för vana att ligga i framkant på utvecklingen och vara snabba med att ta till sig nya trender.

Närhet och tillgänglighet spelar fortfarande stor roll i valet av butik men låga priser samt bra kampanjer och erbjudanden närmar sig stort och är denna höst nästan lika viktiga.

När vi frågar om hur de handlar på nätet så ser det ungefär ut som tidigare att knappt hälften i varje fall har testat någon gång. Andelen som gör det regelbundet har sjunkit en del över tid vilket kan bero på att de möjligen var mer angelägna om att undvika personkontakt i matbutikerna under pandemin samtidigt som det kostar lite mer att få maten beställd och levererad till tröskeln.

Av dem som väljer att beställa på nätet så har rabatter och erbjudanden seglat upp ett antal placeringar som den näst viktigaste faktorn. I topp ligger fortfarande den allmänna prisnivån som varit den viktigaste faktorn sedan vi började göra Insights på tema mat.

De mer nischade matbutikerna på nätet har hög kännedom men när studenterna sedan ska handla är det de mer etablerade kedjorna som väljs i betydligt högre utsträckning.

Hemleverans av restaurangmat, som ju också i hög utsträckning är en prisfråga, minskar också i omfattning i studentgruppen. Resultaten visar på en tydlig tillbakagång och landar på ”all time low”.

Sammantaget visar alltså studenterna på en betydligt större prismedvetenhet när de gör sina matinköp och är betydligt noggrannare med att hitta rabatter och erbjudanden när de handlar – något som kan ta dem till helt nya butiker och ändrade köpmönster.

Undersökningen genomfördes i oktober 2023 och besvarades av 1 164 slumpmässigt utvalda studenter.