Nyheter

Mecenat hjälper BRIS att nå gymnasieungdomar

– BRIS gör ett mycket viktigt arbete för barn och ungdomar upp till 18 år. Genom CSN-kortet når vi Sveriges samtliga gymnasiestuderande vilket naturligtvis gör att vi har ett väldigt bra genomslag i åldern 16-18 år. Att vi nu kan använda den kanalen till att föra fram BRIS budskap känns mycket tillfredsställande, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB

– Nedrustningen av elevhälsovården i skolorna har gjort att många barn och ungdomar inte har någon vuxen att söka stöd hos när livet är svårt. Tack vare samarbetet med Mecenat kan BRIS nå även unga i övre tonåren som behöver anonymt stöd och som är helt på barnets eller ungdomens villkor, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

Om BRIS

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. BRIS har idag nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.

Om Mecenat

Flera av världens starkaste varumärken använder Mecenat som samarbetspartner kring sin studentkommunikation. Vi ger ut Mecenatkortet och CSN-kortet till Sveriges studerande. Under läsåret 2008/2009 skickar vi ut 1,3 miljoner kort till studerande från första årskurs på gymnasiet till sista termin på universitet och högskola.

CSN-kortet ges ut på uppdrag av CSN och Mecenatkortet ges ut i samarbete med Sveriges studentkårer. Korten bevisar att du är student och berättigar till tusentals studentrabatter över hela Sverige. Mecenat är ett helägt dotterbolag till Studentuniverse.com Inc som har sitt säte i Boston USA.

« Tillbaka

Om Mecenat

Mecenat förhandlar studentrabatter för att underlätta studenternas vardag och få pengarna att räcka längre. Vi kan verifiera 130 miljoner studenter över hela världen och utvecklar kommunikationsvägar samt bygger engagemang för våra partners. Flera av världens starkaste varumärken använder Mecenat för att nå ut med sina studentrabatter.

Kontakta oss

Tomas Hansson, Informationsansvarig
0738 177 200
tomas.hansson@mecenat.com

Jonas Levin, VD
0706 89 19 01
jonas.levin@mecenat.com